background

Nieuws

29 november 2013

Nieuwe website Van Tongeren Advocatuur

Nieuwe naam, nieuwe website. Van Tongeren Advocatuur. Korte lijnen, direct contact en snelle deskundige actie. 
Inloggen
Publicaties

Klik op een van de onderstaande titels om de publicatie te lezen.
Hiervoor heeft u de Acrobat Reader nodig.
 

De Hoge Raad redt NJB | 2019

Lindenbaum / Cohen NJB  | 2019
 
Uitleg, kan het eenvoudiger? NJB | 2018
 
De vreemdelingen Howick en Lili - NJB-blog | 2018
 
Betere bescherming tegen afnemende wilsbekwaamheid NJB | 2018
 
70 jaar NJB | 2018
 
Eénpitters NJB | 2018
 
07.51 uur (Bijstand) NJB | 2017
 
Artikel ‘1’ van de Grondwet NJB blog | 2016

Uitleg NJB | 2014

Advocaatkosten Werknemer Advocatenblad | 2014
 
Opvolgend werkgeverschap NJB | 2013
 
Pag. 1613 eerste pagina van bijdrage SDU Commentaar 2013 Ontslagneming | 2013
 
Toestemming andere echtgenoot NTBR | 2012
 
Schorsing concurrentiebeding NJB | 2007
 
De arbeidsovereenkomst op het breukvlak van een overgang Sociaal Recht | 2006
 
Lege handen i.v.m. ontbinding NJB | 2000
 
OR Primaat politiek Advocatenblad | 2000
 
Leeftijdgrens commissarissen NJB | 2000
 
Arbeidsongeschikte werknemer ArbeidsRecht | 1999
 
Briefgeheim op de werkplek ArbeidsRecht | 1999
 
Het OR-lid ArbeidsRecht | 1998
 
Verschuldigd worden ontbindingsvergoeding ArbeidsRecht | 1998
 
Doorwerking in arbeidsovereenkomst ArbeidsRecht | 1997

Werknemer aan CAO gebonden? Sociaal Recht | 1997

Werknemer en CAO Sociaal Recht | 1997 
 
Muisarm Computable | 1997 

Werknemer en CAO Sociaal Recht | 1997

Werknemer weigert overgang ArbeidsRecht | 1996
 
De vaststellingsovereenkomst in het arbeidsrecht SMA | 1996
 
De spijitopterende werknemer ArbeidsRecht | 1996

Gelijke behandeling vrouwen ArbeidsRecht | 1995 
 
Overgang onderneming ArbeidsRecht | 1995
 
Identificatieplicht ArbeidsRecht | 1994

Rol OR bij Sociaal plan ArbeidsRecht 1994

Sluiting kantoor / OR ArbeidsRecht | 1994

Vennootschap | 1992 

Deregulering ontslag FEM | 1983 
 
Verval en verjaringstermijnen in het nieuwe erfrecht
 
CAO recht